Nyinflyttad?

När du flyttar in i ett hus inom Carlshöjds Västra samfällighet (eller inom någon samfällighet över huvud taget) tar du också över den andel i samfällighetsföreningen som är knuten till huset.

Det här är ett ömsesidigt kontrakt: Du godtar att samfälligheten levererar vissa nyttigheter till dej mot en månatlig avgift, och samfälligheten godtar att ombesörja detta.

För att det här övertagande ska gå smidigt måste du göra två (eller möjligen tre) saker:

  • Du måste se till att läsa av varmvatten och kallvatten och el i ditt hus den dag du flyttar in. Varmvatten och kallvatten ska du sedan rapportera in till lämplig person (dvs representant för samfällighetens styrelse som bor i närheten av dej) så snart du kan, och elavläsningen ska du använda till att kontrollera din elleverantörs avläsningar. Om du undrar var dina vattenmätare sitter, så kan du lämpligen fråga den du köper huset av eller någon av dina nya grannar. Det är ju sånt man har grannar till…..
  • Du ska se till att kontakta föreningens kassör Tommy Larsson och utvinna information om när föreningsavgiften ska betalas, och till vilket konto. Tommy kommer då att informera dej om vilket internt husnummer du har, så att du kan märka dina inbetalningar på ett bra sätt. Att tala med Tommy är också ett bra sätt att signalera till samfällighetens styrelse att en ny husägare har inträtt i föreningen, och att en gammal har försvunnit.
  • Om du vill så kan du också samtala med föreningens webadmin Rolf Sandberg och informera honom om vilken mailadress du vill ha de utskick som kommer från styrelsen (och förvisso även andra föreningsmedlemmar). Du når Rolf genom att maila admin [at]carlshojd.info.