Kontakt

Du får tag på samfällighetens kontaktpersoner med nedanstående nummer:

Samfällighetens ordförande:
Göran Lindbergh
Telefon: 090 – 19 47 82

Samfällighetens kassör:
Tommy Larsson
Telefon: 090 – 13 00 54

Administration, information
Rolf Sandberg
Telefon: 090 – 19 58 90

Kontaktpersoner för speciella ändamål:

Vatten, värme och el:
Christer Holmberg
Telefon: 090 – 19 54 24

Garage, parkeringar och motorvärmare:
Jimmy Jakobsson
Telefon: 070 – 305 40 35

Yttre angelägenheter, snöröjning, TV, fibernät:
Göran Lindbergh
Telefon: 090 – 19 47 82