Välkommen till Carlshöjds Västra Samfällighet

Samfällighetsföreningen Carlshöjds Västra Samfällighet bildades 1977, då de totalt 77 husen vackert belägna i skogskanten på Carlshöjden i Umeå stod färdiga för inflyttning. Byggherre under uppförandet av husen var Platzer, och byggtiden för området var 2 år.

Husen i samfälligheten är belägna på Marmorvägen (jämna nummer) samt på Kiselstråket. Husen är en blandning av kedjehus och fristående hus med källare i 1.5 och 2 plan med en boarea på 160 – 200 kvadratmeter.

Samfällighetsföreningens syfte är att tillhandahålla gemensamma nyttigheter till medlemmarna, och att förvalta områdets gemensamhetsanläggning – distributionsnät för värme, vatten, el och TV/data samt garagen och grönområden. I föreningens uppdrag ingår även att ombesörja snöröjning och att hantera VA-frågor. I praktiken fungerar en villasamfällighet alltså ganska mycket som en bostadsrättsförening. Föreningen har idag god ekonomi med låg skuldsättning, vilket medger att husägarna i föreningen åtnjuter ett ekonomiskt fördelaktigt boende i en mycket trivsam miljö.